Autodesk AutoCAD 2015

142368684137007900Oprogramowanie Autodesk AutoCAD 2015 to zaawansowane narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, umożliwia projektantom szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji inżynierskiej i profesjonalnych rysunków technicznych.

Zawiera podstawowe narzędzia do projektowania 2D i tworzenia złożonych modeli 3D, wizualizacji i dokumentowania koncepcji w sposób przejrzysty i wydajny. Pozwala na administrowanie danymi 2D oraz tworzenia dokumentacji z modeli 3D. Przyśpiesza zadania projektowania w intuicyjny sposób ułatwiając wprowadzanie na bieżąco zmian tworzonych projektów. Pozwala przekazać niezbędne informacje techniczne o projekcie poszczególnym odbiorcom. W dobie rozwoju technik komputerowych i multimedialnych stosowanie użytkowych programów graficznych stanowi ważne uzupełnienie narzędzi projektanta.

Proces tworzenia i kreowania projektów odbywa się w sposób ciągły i jest możliwy do zmienienia praktycznie na każdym etapie pracy z projektem. Projektant również ma ułatwione rysowanie danego projektu, ponieważ często są one tworzone na olbrzymich formatach, na przykład A0. Dzięki systemowi zoomów łatwo można wygodnie dostać się w dowolne miejsce projektu.

AutoCAD jest specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym pracę w takich branżach jak: budownictwo, architektura, geodezja, kartografia, architektura krajobrazu, przetwórstwo przemysłowe, inżynieria mechaniczna, elektryczna.

Z programu Autodesk AutoCAD 2015 korzystają:

 • Projektanci tworzący projekty koncepcyjne i analizujący je w oparciu o modele 3D
 • Projektanci opracowujący rysunki techniczne 2D jak i 3D: konstruktorzy, architekci, mechanicy,
 • Kreślarze, którzy zajmują się wykańczaniem projektu – detalowaniem, wprowadzaniem opisów weryfikacją dokładności: architekci, geodeci,
 • Architekci i Animatorzy w celu przygotowania fotorealistycznych wizualizacji
 • Wykonawcy, którzy z rysunków czerpią informacje niezbędne do wykonywania danego zaplanowanego przedsięwzięcia
 • Kierownicy i menedżerowie projektów, którzy muszą przeglądać i edytować i monitorować postępy pracy nad danym projektem

Typowy przebieg projektowania nowego obiektu w oprogramowaniu AutoCAD może mieć następujący przebieg:

 • Uzgodnienie ogólnej koncepcji projektu – np. stworzenie koncepcji adaptacji powierzchni biurowej czy mieszkania lub stworzenie projektu placu zabaw dla dzieci
 • wykonanie cyfrowego modelu głównego elementu projektowanego wyrobu wg, założonej koncepcji (stworzenie wizualizacji planowanej przestrzeni biurowej czy mieszkaniowej, rozmieszczenie poszczególnych urządzeń placu zabaw (plików DWG na mapie do celów projektowych))
 • wykonanie cyfrowej makiety wyrobu – uzupełnienie głównego elementu o znormalizowane części z bibliotek np. elementy dodatkowe znajdujące się w koncepcji i ich uzupełnienie; zamodelowanie brakujących części (stworzenie gotowych elementów wyposażenia danej przestrzeni – zagospodarowanie terenu)
 • analiza poprawności funkcjonowania (analiza kolizji), dobór materiałów na poszczególne podzespoły oraz ocena strony wizualnej, ergonomii; na tym etapie złożenie może zostać przedstawione w formie prezentacji multimedialnej (np. w formacie jt, WAF, DXF lub avi) lub może zostać wykonany model 3D technikami poprzez stworzenie prototypu
 • wykonanie prototypu,
 • wykonanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa (np. instrukcji użytkowania, analizy ryzyka, sprawozdania z badań itp.),
 • dokonanie poprawek i zmian w projekcie, oszacowanie kosztów wykonania, ilości zużytych materiałów materiałów,
 • wykonanie rysunków poszczególnych części lub opracowanie instrukcji dla sprzętu zewnętrznego np. obrabiarek
 • wykonanie instrukcji montażu poszczególnych elementów (np. instrukcja montażu urządzenia zabawowego)
 • wykonanie ostatecznej prezentacji multimedialnej produktu do celów prezentacyjnych (ostateczna wizualizacja danej przestrzeni np. biurowej czy placu zabaw lub ich poszczególnych komponentów)

Dzięki Autodesk AutoCAD 2015 projektanci i konstruktorzy mają łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, bibliotek, know-how firmy, opracowań normatywnych, przepisów prawnych i dyrektyw obowiązujących w konkretnej gałęzi przemysłu. Mogą pracować w większych zespołach nad jednym projektem (członkowie zespołu mogą być rozproszeni geograficznie). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w procesie projektowania inżynierskich baz danych w istniejących środowiskach sieciowych.

 

Dodaj komentarz