Filtracja na węglu aktywnym

O tym, jak ważne jest regularne picie wody wie zapewne każdy. Jednak nie sama ilość wody, którą dostarczamy organizmowi się liczy – istotna jest również jej czystość. Polacy mają coraz większą świadomość na ten temat, dlatego coraz większą popularnością cieszą się w polskich domostwach zestawy do filtracji wody. W każdym z nich powinien znaleźć się filtr z wkładem z węgla aktywnego. Jaka jest jego funkcja?

Czym jest węgiel aktywny?

Węgiel aktywny to węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej. Wytwarzany może być on z praktycznie każdego materiału węglowego, w którym węgiel pierwiastkowy występuje w dużym stężeniu – np. drewna, węgla kamiennego. Materiał taki poddawany jest specjalnej obróbce termicznej, a następnie proszkowy, wynikiem czego jest otrzymanie produktu strukturą przypominającego sadzę. Cechą charakterystyczną węgla aktywnego są jego wysokie właściwości adsorpcyjne, czyli zdolność do wchłaniania innych związków chemicznych. Wynika to z jego bardzo dużej powierzchni w przeliczeniu na masę – może ona dochodzić do ponad 3000 m2 na gram.

Zadanie filtra z wkładem węglowym

Jak zostało wspomniane, węgiel aktywny posiada zdolności adsorpcyjne, czyli jest w stanie wchłaniać inne pierwiastki i związki chemiczne. Ta cecha jest niezwykle istotna w przypadku filtracji wody, która zazwyczaj zawiera spore ilości innych substancji.

– „Należy pamiętać, że woda pochodząca z wodociągów oczyszczana jest między innymi przy pomocy chloru – mówi przedstawiciel firmy Global WaterChlor co prawda zabija mikroorganizmy, takie jak bakterie, jednak nie pozostaje również obojętny dla zdrowia człowieka. Ponadto w wodzie zawarte są inne związki chemiczne, które nie tylko mogą być szkodliwe, ale również wpływać na klarowność, zapach oraz smak wody. Węgiel aktywny wiąże te substancje, tym samym oczyszczając wodę”.

Kolejność filtracji

Filtry z węglem aktywnym umieszczane są za filtrami sedymentacyjnymi, które wyłapują z wody cząstki ciał stałych, takich jak piasek, szlam, muł. Po wstępnym oczyszczeniu woda kierowana jest na filtr węglowy, który oczyszcza ją z substancji chemicznych. Usunięcie związków bakteriobójczych, takich jak wspomniany chlor poprawia jakość wody, jednak naraża ją na wtórne skażenie przez drobnoustroje. Dlatego po filtracji węglem aktywnym woda wędruje przez filtr antybakteryjny, który eliminuje ewentualne mikroorganizmy. Warto dbać o to, by przestoje w filtracji nie były dłuższe niż 2-3 dni. Chodzi o to, żeby filtr a wkładem węglowym był regularnie płukany świeżą wodą, w przeciwnym wypadku może dojść do gromadzenia się na nim nadmiernej ilości bakterii. Filtry węglowe należy oczywiście wymieniać w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić najwyższą jakość wody.

Dodaj komentarz