Inflacja a kurs walutowy

kurs-walutInflacja to zjawisko wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, czyli mówiąc prościej spadek wartości pieniądza. Skutkiem inflacji jest przede wszystkim zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. Jeśli jest wysoka powoduje też zmniejszenie konkurencyjności gospodarki i pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju. W artykule wyjaśniamy jak inflacja oddziałuje na kurs walutowy.

Działanie inflacji

Jak już sobie powiedzieliśmy głównym efektem inflacji jest spadek siły nabywczej krajowego pieniądza. Najczęstszymi przyczynami inflacji są:

  • zwiększona emisja pieniądza przez bank centralny (tzw. dodrukowywanie pieniędzy),
  • duża kreacja pieniądza przez banki (np. w postaci kredytów),
  • nadmierny wzrost popytu w krajowej gospodarce,
  • oraz spadek podaży, który wynika np. z nagłego wzrostu kosztów produkcji.

Zastanówmy się teraz, jak wzrost i spadek inflacji może wpłynąć na kurs walutowy?

Niska inflacja = mocna waluta?

Pierwszą sytuacją, którą rozpatrzymy jest przypadek gdy waluta kraju jest mocna. Oznacza to, że inflacja jest niska, a nawet ujemna (tzw. deflacja). Ponieważ, gdy waluta jest mocna wówczas coraz tańszy import będzie zmniejszał presje inflacyjną. Spadnie nie tylko koszt produktów sprowadzanych zza granicy, ale też koszty produkcji przedsiębiorstw i importowanych dóbr inwestycyjnych.

Oznacza to, że mocna waluta przyniesie efekt niższej inflacji, ponieważ nie będzie potrzeby podnoszenia cen.

Jak wzrost inflacji wpływa na kurs walutowy?

W przypadku gdy w kraju inflacja jest wysoka, oznacza to, że ceny gwałtownie rosną. Jeśli weźmiemy pod uwagę krótki okres ten wpływ będzie nieduży. Jeśli jednak wzrost cen się utrzyma, wówczas na pewno znajdzie to odzwierciedlenie w kursach walut. Pracownik Kantoru Cent z Wrocławia wyjaśnia: wyższe ceny przekładają się na mniejszą konkurencyjność towarów i usług produkowanych w kraju, co oznacza, że spada podaż na walutę krajową, a zatem kursy walut obcych umacniają się.

Co to oznacza dla Ciebie?

Teoria już była, czas na praktykę. Jeśli nie do końca rozumiesz te wszystkie dość zawiłe wyjaśnienia, teraz przedstawimy Ci znacznie prostsze rozwiązanie tej zagadki. Mówiąc jasnym językiem – jeśli inflacja w kraju jest niska, możesz spodziewać się, że kurs dolara, euro i innych walut obcych będzie niski, a Twoje wakacje zdecydowanie tańsze. Jeśli jednak inflacja wzrośnie, kursy walut poszybują, a Ty musisz przygotować dodatkowe pieniądze na wakacje. I tak to właśnie jest z wpływem inflacji na kurs walutowy.

Dodaj komentarz