Nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

Excited entrepreneur working on line with a laptop at office and the hair moved by the wind

30 kwietnia 2018 roku w życie weszła większość zmian, zawartych w Konstytucji Biznesu, czyli gruntownej reformie prawa gospodarczego, mającej na celu poprawę środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Konstytucja składa się z 5 ustaw i zawiera w sobie nowe przepisy, ułatwiające prowadzenie firmy. Jakie to przepisy i czego konkretnie dotyczą?

Konstytucja Biznesu – systemowe wzmocnienie proprzedsiębiorczych projektów rządowych

Konstytucja Biznesu uznawana jest za najbardziej kompleksową reformę prawa gospodarczego od 30 lat. 5 ustaw, wchodzących w jej skład, ma na celu pozytywne zmiany w naszej polskiej rzeczywistości biznesowej. Wedle założeń swoich twórców, Konstytucja ma przede wszystkim pomóc zbudować na nowo partnerskie relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami, a co za tym idzie ułatwić prowadzenie firmy w Polsce.

Pośród 5 ustaw Konstytucji Biznesu wyróżniamy:

  • ustawę Prawo przedsiębiorców,
  • ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców – kanon podstawowych zasad

Prawo przedsiębiorców stanowi najważniejszy dla przedsiębiorców zapis Konstytucji Biznesu. Zastępuje ono bowiem Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r, która pomimo 90 nowelizacji, wciąż nie spełniała swojego zadania. Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad, które zapewniają przedsiębiorcom gwarancję w relacjach z władzą publiczną. Można powiedzieć, że ustawa ta jest aktem centralnym, który ma bezpośrednio wpływać na sposób stanowienia, interpretacji oraz stosowania wszystkich przepisów, dotyczących działalności gospodarczej w naszym kraju.

Najważniejsze zapisy Prawa przedsiębiorców

O to, jakie zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców należy zaliczać do najważniejszych, zapytaliśmy eksperta, naszego rozmówcę z firmy Marshal Lion, która dostarcza skutecznych rozwiązań finansowych, podatkowych i prawnych dla firm: „Spośród istniejących w Prawie przedsiębiorcy zapisów niezwykle istotny jest z pewnością ten, który ustanawia katalog praw i obowiązków przedsiębiorców i organów administracyjnych. Bardzo ważne są tutaj szczególnie wytyczne dla organów, gdyż jasno stawiają granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej w przypadków przedsiębiorców aktywnych na mniejszą skalę oraz zmiana relacji przedsiębiorca – administracja na bardziej przyjazną i partnerską. Tej ostatniej służy wprowadzenie zasad przyjaznej interpretacji przepisów, domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz bardzo ważnej zasady, mówiącej o tym, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Jakie jeszcze zapisy znacząco wpływają na zmianę sytuacji przedsiębiorców w Polsce?

„Z pewnością jeszcze zapis, który zapewnia osobom, prowadzącym firmy, ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli ich działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji. Równie istotny, jak myślę, jest zapis, który zobowiązuje organy administracji do wydawania objaśnień skomplikowanych przepisów w zakresie działalności gospodarczej. Wedle ustawy muszą być one napisane prostym i jasnym językiem oraz bezpośrednio dotyczyć praktycznego aspektu ich stosowania”.

Dodaj komentarz