Nowoczesne oprogramowanie hotelowe

Branża hotelowa, podobnie jak praktycznie każda dziedzina współcześnie prowadzonego biznesu wymaga nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zasadniczy obszar, który pokrywa swoim zakresem tego rodzaju oprogramowanie to obsługa systemu i kalendarza rezerwacji. To podstawowa funkcja, która pozwala na szybki przegląd wolnych pokoi, analizę wykorzystania obiektu w podanym okresie czasu, informacje o godzinach przyjazdów i wyjazdów gości obiektu czy adnotacje, dotyczące specjalnych potrzeb zgłoszonych podczas rezerwacji. Jedną z funkcjonalności powinna być także obsługa rezerwacji grupowych. System rezerwacji powinien pozwalać na elastyczną konfigurację, dotyczącą w szczególności ustalania cen w zależności o okresu roku czy dni tygodnia.

Standardem nowoczesnego systemu rezerwacji jest także możliwość jego obsługi online (udostępnienia klientom jako usługa internetowa) oraz integracja z globalnymi serwisami rezerwacji hoteli, takimi jak np. Booking.com. Oczywiście nowoczesny system powinien współpracować z systemem pocztowym i umożliwiać wysyłanie potwierdzeń rezerwacji pocztą elektroniczną, a także za pośrednictwem SMS.

W informatyczny systemie hotelowym, procesy rezerwacji powinny być ściśle powiązane z innymi rodzajami usług świadczonymi przez hotele: przede wszystkim z usługami gastronomicznymi oraz usługami odnowy biologicznej i SPA. Takie połączenie pozwala na elastyczne kształtowanie propozycji cenowych za pakiety usług oraz pozwala logistycznie zorganizować pracę hotelu w szerokim zakresie (rezerwacja zasobów technicznych i ludzkich), stworzenie bazy kontrahentów, wystawianie dokumentów sprzedażowych w jednym systemie itp.

Nowoczesny system powinien także nadążać za współczesnymi standardami interfejsu użytkownika. Powinien zatem posiadać ergonomiczny w obsłudze i czytelny (zarówno dla gości hotelowych jak i dla personelu) interfejs graficzny, łatwo obsługiwalny zarówno na komputerach stacjonarnych, jak też na różnego rodzaju urządzeniach przenośnych.

To tylko niektóre, zasadnicze zdania, jakie powinien realizować nowoczesny program do zarządzania hotelem. Wymagania te spełniają pakiety oprogramowania opisane pod adresemhttps://www.dobresystemy.eu/oprogramowanie-dla-hoteli-i-pensjonatow, choć dostępna pod tym adresem lista programów nie wyczerpuje rozwiązań dostępnych na rynku. W oprogramowaniu obsługującym produkcję duży nacisk kładzie się na wsparcie procesów produkcyjnych i przepływ zadań (workflow) pomiędzy różnymi etapami produkcji. To samo dotyczy realizacji usług, które całościowo należy traktować jako proces i w taki też sposób je obsługiwać. Nowoczesne oprogramowanie hotelowe to narzędzia, które w taki właśnie procesowy sposób podchodzi do realizacji poszczególnych etapów realizacji usług hotelowych.


Dodaj komentarz