Przeglądy UDT wózków widłowych w świetle przepisów

Wózki widłowe, inaczej wózki jezdniowe podnośnikowe, podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT). Czuwa on nad stanem pojazdów, a tym samym nad bezpieczeństwem ich użytkowników i wszystkich, którzy znajdują się w pobliżu. Aby wózek widłowy mógł być wykorzystywany, musi regularnie przechodzić przeglądy UDT. Co przepisy mówią o tych przeglądach? Jak często są wykonywane i co obejmują?

Rejestracja wózka widłowego w UDT

Urząd Dozoru Technicznego kontroluje stan pojazdów, urządzeń i instalacji technicznych. Zaliczają się tu także pojazdy transportu bliskiego, a wśród nich – wózki widłowe. Jakie obowiązki ma osoba, która chce kupić wózek i korzystać z niego w swojej firmie? Zapytaliśmy o to przedstawiciela IPZ:

„Posługiwanie się wózkiem widłowym bez zezwolenia UDT jest zabronione. Dlatego urząd prowadzi rejestr takich pojazdów. Po zakupie należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu w lokalnym oddziale UDT i otrzymać pozwolenie na eksploatację. Zostało to ujęte w rozporządzeniu ministerialnym”.

Częstotliwość przeglądów UDT wózków widłowych

Zezwolenie na korzystanie z wózka widłowego nie jest wydawane raz na zawsze. Ma ono ramy czasowe, a ponadto może zostać cofnięte. Niedopilnowanie terminów i używanie wózka, dla którego zezwolenie wygasło lub zostało wstrzymanie, jest niezgodne z prawem.

Jak często zatem wykonywać przegląd UDT wózków widłowych? Jest to zależne od tego, czy wózek podlega pełnemu czy ograniczonemu dozorowi technicznemu. W przypadku pełnego dozoru technicznego przegląd UDT należy wykonywać co 30 dni, a przy ograniczonym dozorze technicznym – co 60 dni.

Sytuacja zmienia się, gdy wózek widłowy ulegnie awarii. Po usunięciu usterki należy wykonać dodatkowy przegląd, który będzie potwierdzeniem przywróconej sprawności wózka. Okres między przeglądami może być też dłuższy niż wskazane wyżej 30 i 60 dni, jeśli producent wyda inne zalecenia.

Co obejmuje przegląd UDT wózka widłowego?

Przegląd UDT wózka widłowego wykonuje uprawniony do tego konserwator. Powinien on wykonywać swoją pracę wnikliwie i dokładnie. Podczas przeglądu UDT wózków widłowych sprawdza się:

  • sprawność układów kierowniczego i hamulcowego,
  • szczelność instalacji hydraulicznych i pneumatycznych,
  • stan i zużycie opon,
  • oświetlenie i sygnalizację dźwiękową,
  • oznakowanie wózka,
  • dokumentację wózka: DTR, książkę eksploatacji, dziennik konserwacji.

Ponadto konserwator może sprawdzać inne elementy pojazdu, aby ocenić, czy wózek widłowy jest eksploatowany poprawnie. Jeśli inspektor nie ma zastrzeżeń do stanu wózka, potwierdza to wpisem w dzienniku konserwacji, który stanowi zarazem zezwolenie na dalsze użytkowanie wózka do następnego przeglądu.


Dodaj komentarz